LA FORMA: Llenguatge i imatges

Persona amb problemes de salut mental. Persona amb trastorn mental.

Persona amb/que té esquizofrènia, depressió, trastorn bipolar…

Centre de salut mental / centre de dia / centre de rehabilitació.

Ingrés hospitalari a…

Emprar imatges no estigmatitzants, que reflecteixin la salut mental en positiu.

Malalt/a mental, trastornat/da, pertorbat/da, boig/boja, psicòpata.

Esquizofrènic/a, depressiu/va, anorèxic/a, maníac/a, psicòtic/a.

Manicomi, psiquiàtric.

Reclusió, internament, clausura…

Imatges en les quals les persones apareixen en actituds passives, sense cap mena d’interacció social, que transmetin soledat, aïllament, por, angoixa, desesperació i desequilibri.

MITE:

“Les persones amb problemes de salut mental no poden conviure amb la resta”.

REALITAT:

De cap manera, tenir un problema de salut mental no impedeix portar una vida normalitzada i estar plenament integrat en la societat. Totes les persones podem tenir algun problema de salut mental en algun moment de les nostres vides i, si ens allunyen de la nostra família i amistats, només empitjora el nostre patiment.

EL CONTINGUT: Veus, temes i enfocaments

Recalcar les capacitats de les persones amb un trastorn mental (relacions laborals, socials, convivència familiar, projectes personals, etc.).

Mencionar els problemes de salut mental en la notícia només quan sigui necessari per entendre correctament el fet.

En notícies relacionades amb successos violents, limitar-se a descriure els fets directament observables sense detectar el problema de salut mental i, encara menys, fer-ho com a únic factor.

Tindre cura del llenguatge emprat en les notícies, sense frivolitzar sobre els problemes de salut mental.

Aplicar la perspectiva de gènere i tractar temes que afecten directament les dones amb problemes de salut mental.

Assenyalar la falta de recursos i el dret de les persones amb trastorn mental a rebre una atenció adequada.

Incloure només notícies sobre salut mental en relació amb problemes i actes violents.

Mencionar els problemes de salut mental quan aquests no són rellevants per comprendre correctament el fet.

Ometre informació o proporcionar informació esbiaixada que perpetuï vincles falsos entre trastorn mental i conductes violentes.

Emprar expressions relacionades amb la salut mental fora de context.

Caure en estereotips de gènere sense tenir en compte les desigualtats que hi ha entre els homes i les dones en l’àmbit de la salut mental.

Donar per fet que el trastorn mental és incurable, i obviar l’existència de recursos que n’afavoreixin la recuperació.