Qui som?

SALUD MENTAL ESPAÑA és la Confederació estatal que agrupa les principals associacions espanyoles de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Es va constituir el 1983, fa més de 35 anys, d’acord amb la Llei d’Associacions del 24 de desembre de 1964.

Aquesta Confederació la formen 19 entitats autonòmiques (federacions i associacions uniprovincials) que sumen més de 300 entitats distribuïdes per tot Espanya que agrupen més de 47.000 persones associades.

SALUD MENTAL ESPAÑA és una organització social, d’utilitat pública i sense ànim de lucre.

QUÈ FEM?

La nostra missió és adoptar totes les mesures possibles per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i la de les seves famílies, defensar-ne els drets i representar el moviment associatiu creat entorn de la salut mental.

Per assolir-ne els objectius, la Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA compta amb un equip tècnic multidisciplinari de les rames del treball social, les ciències econòmiques, el periodisme, la documentació, el dret, les ciències del treball, la gestió i l’administració.

Ens reconeixem com a moviment d’acollida, suport, autoajuda, atenció i representació de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Estimulem, a través de totes les nostres actuacions, el model d’atenció al trastorn mental de base comunitària i tenim una visió clara: la normalització dels problemes de salut mental.

MITE:

Els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l’“efecte crida” o “efecte Werther”.

REALITAT:

La publicació d’informació responsable i adequada per part dels mitjans és fonamental i pot ajudar a prevenir el suïcidi (“efecte Papageno”).

ET CAL ASSESSORAMENT EN COMUNICACIÓ?

Per qualsevol dubte, aclariment o assessorament, els periodistes i mitjans de comunicació poden dirigir-se a l’Àrea de Comunicació de SALUD MENTAL ESPAÑA a través del correu electrònic: comunicacion@consaludmental.org i el telèfon 91 507 92 48.

RECURSOS DISPONIBLES

A través del web www.consaludmental.org, les i els professionals de la comunicació poden consultar informació d’interès, com les fitxes “Con Naturalidad” (dirigides als mitjans sobre diversos aspectes dels problemes de salut mental) o el “l’`Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en España” que la Confederació edita cada any, entre molts altres recursos.

.