Al món

* Dades de l’Organització Mundial de la Salut

Els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat al món al 2030

1 DE CADA 4
persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida

EL 12,5%
de tots els problemes de salut el representen els trastorns mentals, una xifra superior a la del càncer i els problemes cardiovasculars.

UN 1%
de la població mundial desenvoluparà alguna forma d’esquizofrènia al llarg de la seva vida.

EL 50%
dels problemes de salut mental en adults comencen abans dels 15 anys, i el 75% abans dels 18.

ENTRE EL 35% | EL 50%
no rep cap tractament o no és l’adequat.

450 MILIONS
de persones a tot el món es veuen afectades per un problema de salut mental que dificulta greument la seva vida.

MÉS DE 300 MILIONS
de persones al món viuen amb una depressió, un problema de salut mental que ha augmentat un 18,4% entre 2005 i 2015.

PROP DE 800.000
persones se suïciden cada any, es tracta de la segona causa de mort en persones de 15 a 29 anys.

A Espanya

1 de cada 4 persones té o tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida.

EL 6,7%
de la població d’Espanya està afectat per l’ansietat, exactament la mateixa xifra de la de persones amb depressió. En totes dues, més del doble són dones (9,2%) que homes (4%).1

ENTRE EL 2,5% I EL 3%
de la població adulta té un trastorn mental greu. Això suposa més d’un milió de persones.2

2 MILIONS
de joves de 15 a 29 anys (30%) han patit símptomes de trastorn mental en l’últim any.3

EL 9%
de la població té algun tipus de problema de salut mental i el 25% en tindrà en algun moment de la seva vida, segons l’OMS.

EL 88%

de les tasques d’atenció i suport les fan cuidadors informals (família, amics, etc.).

 

.

MÉS DE LA MEITAT
de les persones amb trastorn mental que necessiten tractament no el reben, i un percentatge significatiu no rep l’adequat.2

ENTRE L’11% I EL 27%
dels problemes de salut mental es poden atribuir a les condicions de treball.4

8 DE CADA 10
persones amb problemes de salut mental no tenen feina (82%).5