As palabras si importan.GUÍA DE ESTILO SOBRE SAÚDE MENTAL PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

"Estamos aquí porque cada vida é diferente. Porque non todo o mundo puido desenvolverse na confianza e na seguridade necesarias para conseguir unha boa saúde mental. Estamos aquí, en definitiva, porque é importante que todos axudemos a cambiar a percepción social sobre os trastornos mentais. Ninguén debería sentirse culpable de sufrir un trastorno mental. E hai xeitos de recuperar a esperanza. Ese é o esforzo incansable que debemos seguir facendo e o compromiso que hoxe adquirimos convosco. Grazas aos que nos ofrecestes a vosa historia. Grazas ás institucións, asociacións e administracións que apoiades de tantas maneiras para tratar de que todos os cidadáns sintan que teñen unha oportunidade". (Palabras da súa Maxestade a Raíña Dona Letizia no acto conmemorativo do Día Mundial da Saúde Mental celebrado no Congreso dos Deputados o día 9 de outubro de 2018)

"AS PALABRAS SI IMPORTAN".

Ao longo dos anos, o colectivo de persoas con problemas de saúde mental e as súas familias e contorna viviu baixo a lousa do estigma. Unha lousa moi pesada, cargada de falsos estereotipos e prexuízos, que non permitiu a estas persoas dar grandes pasos cara á súa integración na sociedade, a súa recuperación ou a súa reconquista de dereitos. Os medios de comunicación xogan un papel fundamental e definitorio á hora de acabar con ese estigma. Utilizar as palabras adecuadas, ofrecer información con carácter positivo que promocione o coidado da saúde mental, evitar a estigmatización a través de imaxes, proporcionar datos contrastados ou permitir que sexan as persoas con trastorno mental as que conten as súas propias historias son algunhas das claves que poden axudar a romper esta lousa definitivamente. Esta guía de estilo ten como obxectivo ofrecer a xornalistas datos e claves sobre o uso máis adecuado da linguaxe á hora de informar acerca de temas ou aspectos relacionados coa saúde mental.

01

A saúde mental

en cifras

02

O tratamento

mediático

03

Redes

sociais

04

Recomendacións para

xornalistas

05

Preguntas e

respostas

06

Falemos de

diagnósticos

07

Precisas

axuda?

2019

Confederación

SALUD MENTAL ESPAÑA